baby sado mňa pustili, tak som sa radšej podriadil